Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym znakomicie przyspieszają wydawanie decyzji administracyjnych. Nowoczesne metody zarządzania pokazują, że tylko zastosowanie dokumentów elektronicznych przyspiesza funkcjonowanie pracy urzędów oraz umożliwiają sprawne wydawanie decyzji administracyjnych.